תנאי שימוש

תנאי שימוש

כללי

אתר "www.iwwaportal.co.il" (להלן "האתר") הוא אתר אינטרנט המשמש כפורטל תוכן כללי. הנך מוזמן לגלוש ולהשתמש באתר בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן.

 • האתר בבעלות פרטית ואינו משויך לעסקים המוצגים בו.
 • הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו ("תנאי שימוש"). אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון, והוא מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.
 • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד. התקנון מתייחס לשני המינים באופן שווה.
 • השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.
 • הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

 

תוכן האתר

 • מפעילת האתר שואפת לספק לגולשים את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.
 • קישורים חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.
 • התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של "www.iwwaportal.co.il" ואין לעשות בהם שימוש אשר נועד את האמור בתקנון זה למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.
 • התכנים המוצגים באתר התקבלו ממאגרי מידע הזמינים לציבור, ומאתרי העסקים המוצגים בו. הנהלת האתר לא תישא באחריות לגבי טיב המידע ואינה מתחייבת לבצע עדכונים שוטפים. האחריות לבדיקת טיב המידע המוצג באתר מוטלת על משתמשי האתר. לכן, מומלץ לבדוק את המידע ישירות מול בתי העסק.

 

ניהול משתמשים ומבקרים באתר

 • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת ה-IP של המחשב שלו, כתובת הMACID- של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.
 • צוות האתר / הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לה תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר "www.iwwaportal.co.il".

 

קניין רוחני

 • האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר "www.iwwaportal.co.il" ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מהנהלת האתר.
 • כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של החברה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.
 • זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (www.iwwaportal.co.il) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של מפעילת האתר.
 • אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.
 • הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרב זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.

 

גילוי נאות

 • האתר עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.
 • בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

 

דין ושיפוט

 • בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלתה כל מחולקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב.

 

אחריות

 • מפעילת האתר (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בשירותים שהתקבלו ע"י עסקים המוצגים באתר.
 • מפעילת האתר (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי מפעילת האתר עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
 • מפעילת האתר (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.
 • בכל מקרה מפעילת האתר לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

 

גלישה ושימוש באתר זה מהווה הסכמה מלאה לתנאי השימוש. משתמשי האתר מצהירים ויודעים כי:

 • האתר והתוכן המופיע בו, לא מייצג באופן רשמי כל נותן שירות לרבות עמותה/מוסד/עסק/חברה/ארגון ו/או אחר, אשר מוצגים או מפורסמים בו.
 • התוכן והמידע המוצגים באתר הינם כלליים וחופשיים. ייתכן כי חלק מהמידע אינו עדכני או אינו נכון.
 • מפעילת האתר אינה אחראית על השימוש במידע המוצג בו.
 • כל הסתמכות של משתמשי האתר על התוכן המוצג בו, לרבות המלצות, חוות דעת, הצעות שימוש, הנה באחריותם בלבד.
 • מפעילת האתר אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות לאחד או לכל הבאים: נזק כלכלי, נזק נפשי ו/או אחר, אי נוחות, עוגמת נפש, אובדן וכיוצא בזה, באופן ישיר או עקיף, אשר ייגרמו או עשויים לגרום למשתמש או לרכושו או לכל צד שלישי או לרכושו בעקבות שימוש בתוכן, במידע ו/או על ידי הורדת תכנים מהאתר, או שימוש בכלים המוצגים באתר.
 • מפעילת האתר אינה אחראית לאובדן מידע לרבות מחיקת מידע, תקלות באחסון המידע וכיוצא בזה.
 • מפעילת האתר אינה אחראית לתקשורת בין משתמשי האתר, יצירת קשר עם אתרים צד שלישי, אנשי קשר המוצגים בו ונותני שירותים המוצעים באתר.
 • מפעילת האתר אינה אחראית או מתחייבת לגבי דיוקם או נכונותם של התכנים המוצגים באתר, לרבות מידע מקצועי, מאגרי מידע, חוות דעת, המלצות, פרטי קשר וכיוצא בזה.
 • המידע והשירותים המוצגים באתר כוללים קישורים לאתרים צד שלישי. כל מידע או שירות המוצג באתרים אלה אינו מהווה שירות מטעם מפעילת האתר.
 • מובהר ומוצהר כי מפעילת האתר אינה אחראית לשימוש בתוכן או קבלת שירות המוצג או מוצע באתרים צד שלישי.
 • מפעילת האתר אינה אחראית על כל קשר או העברת פרטים ומידע בין גולשי האתר לבין אנשי הקשר ו/או נותני השירותים המוצגים בו, בין אם באתר ובין אם באתרים צד שלישי.
 • המידע המוצג באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי על ידי גורם מוסמך.
 • משתמשי האתר רשאים להגיש בקשה לשינוי ו/או עדכון תכנים באתר. מפעילת האתר רשאית שלא לקבל את בקשות השינוי.
 • משתמשי האתר רשאים לעשות שימוש במידע המוצג בו. מפעילת האתר רשאית להוסיף או להסיר תכנים ללא כל התראה מראש.
 • המידע והשירותים המוצגים באתר אינו מהווה התחייבות למתן שירות מצד מפעילת האתר.
 • מפעילת האתר רשאית לבצע עדכונים באתר לפי שיקול דעתה, לרבות שינויים מהותיים במידע, הסרת תכנים, עדכונם וכיוצא בזה.
 • השימוש באתר מותנה באישור קריאה והסכמה לתנאי שימוש ותקנון האתר.
קורונה וההשפעה שלה על בריאות הציבור בישראל: המסקנות ממגפת הקורונה

קבלו עדכונים ישירים

הירשמו עכשיו וקבלו חדשות ועדכונים חמים ישירות אליכם

מומלצים עבורך